สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,708
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,208,021
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์นิวซีแลนด์
[ +zoom ]
HAPPY AUSTRALIA by AIR ASIA X (XJ)
Print
รหัสสินค้า : BW.HAPPY AUSTRALIA by AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 39,900.00 บาท
[27 พฤษภาคม 2562 12:21 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 216)
กรุงเทพฯ – บริสเบน – ชมเมืองบริสเบน – เซาท์แบงค์ ปาร์คแลนด์ – ควีนส์สตรีท มอลล์และซิตี้ ฮอลล์- ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ป้อนอาหารโลมา –    บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  –  ขึ้นชมวิวที่ SKYPOINT OBSERVATION DECK โกลด์โคสท์  –  บริสเบน  - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2562
HAPPY AUSTRALIA
บริสเบน - ทังกาลูม่า - โกลด์ไคสท์ 5 วัน 3 คืน
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เปิดเส้นทาง บินตรงสู่ออสเตรเลีย

เส้นทางดอนเมือง-บริสเบน (พักโรงแรม 4 ดาวในตัวเมือง)

 1. ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตัน ให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ และเล่นกระดานทราย   
 2. บริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งการพักผ่อน
 3. โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา 
 4. ชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัวต์ป่าเคอร์รัมบิน ให้ท่านได้ชมการแสดงต่าง ๆ รวมถึงชมสัตว์พื้นเมืองที่น่ารักอย่างเช่น จิงโจ้ โคอาล่า วอมแบท นก สีต่างๆ และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย
 5. นำท่านขึ้นชมวิวของเมืองโกลด์โคสท์ที่ตึก SKYPOINT OBSERVATION DECK อยู่ใจกลางเมือง
 6. ให้ท่านสามารถเดินเล่นในย่านร้านค้าที่เปิดให้ช้อปปิ้งยามค่ำคืนได้ถึง 4 ทุ่มที่ย่านเซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ 
กำหนดวันเดินทาง            
สิงหาคม 2562      10 – 14, 24 – 28

กันยายน 2562      07 -11
ตุลาคม 2562        12 – 16,19 – 23
พฤศจิกายน 2562  09 – 13, 23 -27
         ธันวาคม 2562      07 – 11,23 – 27
 
วันแรก             กรุงเทพฯ – บริสเบน                          
20.00 น.           คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง   ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์
                         (XJ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
23.40 น.           เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  XJ310
 
*** บินตรงสู่เมืองบริสเบน / ที่นั่ง 3-3-3/ บริการเสิร์ฟอาหารร้อน 2 มื้อ ***
 
วันที่สอง          บริสเบน – ชมเมืองบริสเบน – เซาท์แบงค์ ปาร์คแลนด์ – ควีนส์สตรีท มอลล์และซิตี้ ฮอลล์
11.35 น.           ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
                    นำท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน”  นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย   
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร               
                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม          ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ป้อนอาหารโลมา –    บริสเบน
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Holt street Wharf ของเมืองบริสเบน        เพื่อเดินทางสู่เกาะมอร์ตั้น
***(ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกกระเป๋าผ้าสำหรับในการเล่นกิจกรรม และต้องการป้อนอาหารโลมา และกิจกรรมอื่นๆ)
10.00 น.          เรือเฟอร์รี่แล่นออกจากท่าเรือโฮล์ทสตรีท สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท   ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ  (ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาที) แล้วนำท่านนั่งรถสู่ SAND DUNE ผ่านป่าและทางคดเคี้ยว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 4WD ที่มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่นๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สู่เนินทรายที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทราย (SAND DUNES) ให้ท่านได้เล่นกระดานทราย (SAND TOBOGGANING) จากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ กระดานทรายแห่งนี้ให้ท่านได้เล่นแบบนอนคว่ำแนบกับกระดานโดยหันหัวลงแล้วปล่อยให้ไหลตามทรายลงด้านล่าง
 
      OPTIONAL TOUR :            นอกจากนี้ท่านสามารถซื้อทัวร์นอกรายการ อาทิ เช่น
-  นั่งเฮลิคอร์ปเตอร์ชมความงามเกาะมอร์ตัน
-  หรือจะตื่นเต้นกับการนั่งรถ ATV ตะลุยเนินเขาและชายหาดอันแสนสะอาดสวยงาม  
- ชมวาฬหลังค่อม (Humpback Whales) ที่จะอพยพหนีหนาวจากขั้วโลกใต้ผ่านมารัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถนายนถึงตุลาคมของทุกปี
 
ให้ท่านประทับใจกับชมโลมาจมูกขวดแสนรู้หรือจะป้อนอาหารด้วยตัวท่านเองอย่างใกล้ชิดตรงริมชายฝั่งติดกับท่าเรือ โลมาจะมารับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวัน แต่อาจจะมาจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวัน
หมายเหตุ...การป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้โลมาตกใจ และท่านที่จะป้อนอาหารโลมาควรเตรียมกางเกงขาสั้นติดตัวไว้เพื่อเปลี่ยน
                    หลังจากนั้นให้ท่านเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ กลับสู่เมืองบริสเบน
19.00 น.          ล่องเรือเฟอร์รี่ กลับสู่เมืองบริสเบน โดยใช้เวลาประมาณ 75 นาที
20.15 น.          เดินทางถึงท่าเรือโฮล์ท สตรีท แล้วนำท่านสู่ร้านอาหาร
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร                  
                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่               บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  –  ขึ้นชมวิวที่ SKYPOINT OBSERVATION DECK โกลด์โคสท์
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้ง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน นำท่านสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตเมืองโกลด์โคสท์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอะล่า) หรือจะสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์
จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านขึ้นสู่      SKYPOINT  OBSERVATION DECK   ของอาคาร Q1 ที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกด้วยมีจำนวนชั้นถึง 80 ชั้น  เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว บริการด้วยลิฟฟ์ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็นชั้นชมวิว จากความสูง 322.5 เมตร คุณจะได้ชมวิวเมือง Gold Coast ในมุม 360 องศา
 
ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งย่านเซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ ที่มีร้านค้าร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นตามหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  VOCO HOTEL GOLD COAST  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า             โกลด์โคสท์  –  บริสเบน  - กรุงเทพฯ
เช้า                       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.30 น.            นำท่านเดินทางสู่ สนามบินของเมืองบริสเบน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.50 น.              เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์  เที่ยวบินที่  XJ 311
19.20 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ
*********************
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง       สิงหาคม 2562          10 – 14, 24 – 28
กันยายน 2562          07 -11
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว
10 -24, 24-28 ส.ค.62
7-11 ก.ย.62
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)
ราคาไม่รวมตั๋ว
10 -24, 24-28 ส.ค.62
7-11 ก.ย.62
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)
ผู้ใหญ่ห้องคู่ พักห้องคู่ ( 2-3 ท่าน/ห้อง) 39,900.- บาท 24,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 38,900.- บาท 23,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 37,900.- บาท 22,900.- บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900.-บาท 7,900.-บาท
 
กำหนดวันเดินทาง       ตุลาคม 2562           12 – 16,19 – 23
พฤศจิกายน 2562      09 – 13, 23 -27
 
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว
12-16, 19-23 ต.ต.62
9-13, 23-27 พ.ย.62
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)
ราคาไม่รวมตั๋ว
12-16, 19-23 ต.ต.62
9-13, 23-27 พ.ย.62
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)
ผู้ใหญ่-เด็ก พักห้องคู่ ( 2-3 ท่าน/ห้อง) 41,900.- บาท 26,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 40,900.- บาท 25,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 39,900.- บาท 24,900.- บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900.-บาท 7,900.-บาท
 
กำหนดวันเดินทาง       ธันวาคม 2562          07 – 11, 23 – 27   
 
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว
7-11, 23-27 ธ.ค. 62
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)
ราคาไม่รวมตั๋ว
7-11, 23-27 ธ.ค. 62
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)
ผู้ใหญ่ห้องคู่ พักห้องคู่ ( 2-3 ท่าน/ห้อง) 46,900.- บาท 31,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 45,900.- บาท 30,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 44,900.- บาท 29,900.- บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900.-บาท 7,900.-บาท
 

 


 
*** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย  5,000 บาท/ท่าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน ***
*** หากยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงิน (NO REFUND) ได้ไม่ว่ากรณีไดทั้งสิ้น
*** ควรเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่ามากกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** น้ำหนักกระเป๋าในการโหลดขึ้นเครื่อง  20 กิโลกรัมต่อท่าน และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัมต่อท่าน
*** ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ หากท่านต้องการระบุที่นั่งต้องชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัทฯทัวร์
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาขึ้น
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
* สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่อง กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง 
* หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯ จะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
* การใช้ผ้าเช็ดตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวันให้ท่านวางผ้าเช็ดตัวไว้ที่พื้น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมลดโลกร้อน
 
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุเท่านั้น ในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไป พร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  4 เมษายน 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 7.  
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • สายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 20 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับมัดจำ)
 • ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
 • / ไม่แจกกระเป๋า
 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
 1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 •  หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 1. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 2. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 3. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วันทำการสำหรับท่านที่รอผล
 4. หรือหากผลวีซ่าผ่าน แล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน
 5. วันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ไม่สามารถยกเลิกเดินทาง และ เลื่อนวันเดินทาง ขอเงินคืนได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็น ราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 20 วันก่อนการเดินทาง)
 
หมายเหตุ
          รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 1. หากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
 2. เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ไม่สามารถคืนใดๆ ได้ทั้งสิ้น ประกันไม่คุ้มครอง)
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
 4. ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกผลวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนยื่นเท่านั้น
 1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสำเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สำคัญมาก)
***การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนำกลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
 1. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 5. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  
 6. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
 7. หลักฐานการเงินบัญชีออมทรัพย์ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า หากท่านใดไม่สะดวกไปธนาคาร สามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์(ตัวจริง) จะได้คืนพร้อมผลรับพิจารณาวีซ่าแล้ว หรือ หากท่านใดต้องการใช้ฝากประจำเพื่อยื่นวีซ่า สามารถแนบบัญชีร่วมกับออมทรัพย์ได้
 8. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
 9.  ขอสำเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 10.  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
  1. กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร 
 1.   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
 1.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี (ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สำคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า และต้องทำประกันกรเดินทางเดี่ยวเพิ่ม
 1. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนำเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --  
       
กรณีลูกค้าใช้บัตรเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สำหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ    หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300
 
เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า
                   การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
 
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทำการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป***
กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY