สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,647
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,207,960
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์จีน , ทัวร์ธิเบต
[ +zoom ]
เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ อู๋เว่ย ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน
Print
รหัสสินค้า : PB-(FD556-553) ทัวร์จีน เที่ยวเส้นทางสายไหม-หลานโจว-จางเย่ ฉงชิ่ง 6 ว
ราคา : 30,999.00 บาท
[5 มิถุนายน 2562 10:23 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 276)
สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชีโข่ว – หลานโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-เขื่อนหลิวเจียเสีย + ล่องเรือ – วัดปิ่งหลิงซื่อ – อู๋เว่ย-สุสานเล่ยไท่ฮั่น – วัดขงจื้อ – จางเย่ -ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) – วัดจางเย่ – หลานโจว (รถไฟความเร็วสูง)-หลานโจว – ฉงชิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – สวนเอ๋อหลิง – ช้อปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย  -ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ   

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2562
เส้นทางสายไหม
หลานโจว จางเย่ อู๋เว่ย ฉงชิ่ง 
มรดกโลกภูเขาสายรุ้งจางเย่ วัดปิ่งหลิง หงหย้าต้ง
 

มีเวลาน้อยก็เที่ยวเส้นทางสายไหมได้.... ทัวร์นี้ไม่เสียเวลาเข้าร้านช้อปปิ้ง

หลานโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย เขื่อนแห่งแรกที่สร้างขึ้นกั้นแม่น้ำเหลือง

             วัดปิ่งหลิง ชมหลวงพ่อโตแกะสลักจากหินทรายแดงอายุกว่า 1,600 ปี

อู๋เว่ย      สุสานเล่ยไท่ฮั่น สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูเมืองของราชวงศ์ฮั่น

             วัดขงจื้อ ปราชญ์ทางความคิดที่ทรงอิทธิพลต่อชาวจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี  

จางเย่     ภูเขาสายรุ้งจางเย่...มรดกโลกทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์ดังเนรมิต

ฉงชิ่ง      1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้าต้ง ศาลาประชาคม เมืองโบราณฉือชีโข่ว

 
 กำหนดการเดินทาง        กันยายน - ธันวาคม 2562       ( 6 วัน 5 คืน )
 

วันแรก                  สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชีโข่ว – หลานโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

04.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
06.15 น.        นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 *บริการอาหารบนเครื่อง* 
10.10 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง   
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง สมควรแก่เวลานำท่านสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
16.20 น.        เดินทางสู่ เมืองหลานโจว โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D753 *บริการอาหารกล่องบนรถไฟ *
23.08 น.        เดินทางถึงเมืองหลานโจว หรือ หลันโจว (Lanzhou) เมืองเอกในมณฑลกานซู (Gansu) หลานโจว มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี ในอดีตถือเป็นทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ชื่อเดิมคือ “จินเฉิง” (Jincheng) แต่เปลี่ยนเป็นหลานโจวในสมัยราชวงศ์สุย เป็นเมืองอุตสาหกรรมและชุมทางรถไฟ 
                                             พักที่เมืองหลานโจว         ANSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง              เขื่อนหลิวเจียเสีย + ล่องเรือ – วัดปิ่งหลิงซื่อ – อู๋เว่ย

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่ สถานี หัวเขื่อนหลิวเจียเสีย เขื่อนแห่งแรกที่สร้างขึ้นกั้นแม่น้ำเหลือง นำท่านลงเรือเร็วล่องไปตามมาตุธารหวงเหอระยะทางประมาณ 60 กม.เพื่อไปยังวัดปิ่งหลิง จุดข้ามแม่น้ำเหลืองของผู้คนเมื่อกาลก่อน ตื่นตากับฉากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่งดงามรายรอบวัดปิ่งหลิงบนสองฝั่งหวงเหอ ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยป่าภูเขาทรายจีสือซานฉวินเฟิง –เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของกานซู
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม วัดปิ่งหลิง Bingling Grottoes ตั้งอยู่บนลำน้ำสาขาของหวงเหอ ผู้มาเยือนต้องเดินเลียบริมหน้าผาเข้าไปราว 300 เมตร วัดแห่งนี้มีอายุการสร้างมานานกว่า 1,600 ปี มีจุดเด่นคือองค์หลวงพ่อโตปางประทับนั่ง สูง 27 ม.มีอายุมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ฝั่งตรงข้ามมีพระนอนแกะสลักจากหินทรายแดง สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ มีความยาว 5.8 ม. นอกจากนี้ รายรอบผนังผายังคงปรากฏหมู่พุทธคูหาน้อยใหญ่อยู่ถึง 183 ถ้ำ มีพระพุทธรูปสลัก 694 องค์ พระพุทธรูปปั้น 82 องค์ มีภาพเขียนบนผนังถ้ำรวมความยาวได้กว่า 900
                        ตร.ม. ที่ผ่านการบูรณะมาในหลายยุคสมัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋เว่ย เมืองที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อันยาวนานบนเส้นทางสายไหมโบราณโดยเริ่มจากชนเผ่าเซียงหนูเป็นผู้สร้างเมืองดั้งเดิมของอู๋เว่ยในปัจจุบัน
ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับที่พักโรงแรม
                                             พักที่เมืองอู๋เว่ย   WU WEI XILIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
                                            

วันที่สาม              สุสานเล่ยไท่ฮั่น – วัดขงจื้อ – จางเย่

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สุสานเล่ยไท่ฮั่น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอู๋เว่ย สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูเมืองของราชวงศ์ฮั่น หลังขุดค้นพบได้เจอวัตถุโบราณล้ำค่ามากมาย นอกจากนี้ในส่วนของสวนที่จะได้พบกับรูปปั้นม้าทองแดงที่งดงาม ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแห่งการท่องเที่ยว ถ้าเมืองไหนมีรูปปั้นม้าบิน ถือว่าเมืองนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 ดาวของประเทศจีนอีกด้วย
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดขงจื้อ วัดที่ได้รับความเลื่อมใสและศรัทธานักปรัชญาทางความคิดที่ทรงอิทธิพลต่อชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเกาหลีด้วย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ “จางเย่” มีความหมายว่า “การขยายดินแดนออกไปไกล ประหนึ่งยกมือผายออกกว้าง เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาพร้อมกับเมือง “หวู่เวย” ซึ่งหมายถึง “พลานุภาพอันน่าเกรงขามของจักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้” เมืองจางเย่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญมากกว่าเมืองหวู่เวย หนึ่งในศูนย์กลางของเมืองจางเย่ตั้งอยู่บนสองฝั่งถนนย่าโอ่วลู่ หรือ ถนนสายเอเชียยุโรป (หรือเส้นทางสายแพรไหม นั่นเอง) ตอนกลางมีอนุสาวรีย์มาร์โค โปโล-นักเดินทางชาว เวนิส   ผู้เคยผ่านเมืองนี้ไปยังราชอาณาจักรมองโกล ตั้งตระหง่านอยู่ เมืองจางเย่มีร่องรอยความเรืองรองของพุทธศาสนาที่เคยจำเริญอยู่ ณ เมืองแห่งนี้ ทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและในเขตห่างไกลแถบภูเขาฉีเหลียนซานทางทิศใต้ ที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนกัน
ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน
                                             พักที่เมืองจางเย่                TIAN WEI ZHANGYE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่                   ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) – วัดจางเย่ – หลานโจว (รถไฟความเร็วสูง)

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่ภูเขาลายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย หรือบ้างเรียก สวนหินแดง อยู่ใกล้หมู่บ้านหนานไท่จื่อ เมืองจางเย่ มณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน นับเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์ ดังเนรมิต และยังคงความบริสุทธิของธรรมชาติดั้งเดิม ไม่มีการรุกรานของอารยธรรมมนุษย์รายงานข่าวกล่าวว่า ทุกวันนี้ ทุกส่วนภูมิประเทศต่างๆ ในโลก ล้วนถูกรุกรานจากมนุษย์ไม่มากก็น้อย และประเทศจีน ก็มีพื้นที่ธรรมชาติหลายแห่งที่เสี่ยงต่อการสูญเสียเพราะการพัฒนาฯ ทว่าในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล จีนก็ยังมีความพยายามที่จะรักษาธรรมชาติเหล่านี้ ให้เป็นมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานในอนาคต และ เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย หรือ "อุทยานธรณีวิทยา จางเย่ ตันเซี๋ย" ในมณฑลกานซู่ ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นตามข้อมูลธรณีวิทยาจีน ระบุว่า ประติมากรรมธรรมชาตินี้ ประกอบไปด้วยแนวเขาแต้มสีเป็นลาย
  
                              ริ้ว ซึ่งเกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติ ที่ค่อย ๆ ก่อตัวผ่านการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ล้านปี ก่อนการเกิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นานนักทั้งนี้ ปัจจุบัน ทิวเขาหลากสีตันเซี่ย นับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งพบได้ในจีนเท่านั้น และปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีคนจำนวนมาก นิยมไปเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขาลักษณะเดียวกับ ตันเซี๋ย ในบริเวณนี้อีก 5 แห่ง และทั้งหมดล้วนได้รับการปกป้องอยู่ในบัญชีมรดกโลก เมื่อปี 2553 รวมเนื้อที่กว่า 450,000 ไร่  จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้าฝอซื่อ Dafo Si หรือ วัดพระใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองจางเย่ สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.๑๐๙๘ สมัยราชวงศ์ซีเซี่ยปกครองดินแดนทางภาคเหนือของจีน กษัตริย์ในราชวงศ์นี้ศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแรงกล้า ดังจะเห็นได้จากมรดกทางวัฒนธรรมในวัดแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้ดี ปัจจุบันนับเป็นวัดเดียวของราชวงศ์ซีเซี่ยที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พระนอนยาวในวิหารที่สร้างขึ้นพร้อมวัด เป็นพระนอนที่สร้างขึ้นด้วยไม้ ภายนอกเป็นดินทาสีฝีมือประณีตงดงาม มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเอเชีย มีความยาว ๓๔.๕ เมตร พระอังสากว้าง ๗.๕ เมตร ประดิษฐานในวิหารไม้ขนาดใหญ่โต กว้าง ๑๑ ห้อง ลึก ๙ ห้อง สูง ๒๐.๒ เมตร พระนอนองค์นี้นอนอยู่ในวิหารไม้แกะสลักทั้งหลังนี้มายาวนานเกือบพันปี   
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลานโจว  เป็นทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ชื่อเดิมคือ “จินเฉิง” (Jincheng) แต่เปลี่ยนเป็นหลานโจวในสมัยราชวงศ์สุย เป็นเมืองอุตสาหกรรมและชุมทางรถไฟ   อิสระพักผ่อนหรือชมทัศนียภาพ 2 ข้างทางของภูเขาที่สลับซ้อนสวยงาม
ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับที่พักโรงแรม
                                             พักที่เมืองหลานโจว         ANSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ห้า                 หลานโจว – ฉงชิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – สวนเอ๋อหลิง – ช้อปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย  

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
09.11 น.          เดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D754 *บริการอาหารกล่องบนเครื่อง
15.51 น.          เดินทางถึงมหานครฉงชิ่ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี  นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเอ๋อหลิง  สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ช่องแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง”(สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ ซึ่งเป็นสวนที่มีบรรยากาศร่มรื่น ธรรมชาติอันงดงาม ให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ 
                          สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พักโรงแรม
                                             พักที่เมืองฉงชิ่ง  ATHESTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
  

วันที่หก                ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ   

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร  ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
                       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.55 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 *บริการอาหารบนเครื่อง
21.05 น.        เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน               
                                            
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเด็ก** พักเดี่ยว
29 ส.ค.-3 ก.ย. , 6-11, 8-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25 พ.ย.
22-27 , 23-28 พ.ย., 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
30,900.- 4,900.-
4-9, 5-10, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 ก.ย. 62
10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ต.ค. 62
32,900.- 5,900.-
18-23 , 19-24 , 23-28 , 24-29 ต.ค. , 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 33,900.- 5,900.-อัตราค่าบริการ ** ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ***
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
ข้อควรระวัง ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
กรณีที่เดินทางไม่ได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดินทาง
  
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด            - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                           - ค่าอาหารตามรายการ                                                                
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                 - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                              
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ                      
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                             -ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ            
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง  2,000 บาท  
 
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง ชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนเหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
 
เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
 1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
 2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
 3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    
 4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ
  
@ @  เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว @ @
 1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
- รูปถ่ายเปิดหน้าผาก-เปิดใบหู-ไม่สวมตุ้มหู-สร้อยคอ-ไม่สวมเสื้อสีอ่อนถ่ายรูป
- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ใส่เครื่องประดับ
 1. เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ  1,500 บาท
 2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
 2. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง )
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
 4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย
 5. หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออำเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
 6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสำเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สำหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
 1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
 2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
 3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
 4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
 
หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า               
 
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
  
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ
  

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 1. ห้ามนำของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นำติดตัวขึ้นเครื่องและขนาดของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์
 2. สำหรับท่านที่ต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
         กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
         ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทำให้ต้องซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่


บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY