สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,542
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,213,850
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์บรูไน, ทัวร์ดูไบ, ทัวร์จอร์แดน
[ +zoom ]
มองมุมใหม่ BRUNEI TOUR BELONG TO THE KING ใช้ชีวิตหรูหรา 3 วัน ที่บรูไน
Print
รหัสสินค้า : HN-BRUNEI 3D2N BY BI
ราคา : 19,900.00 บาท
[27 พฤษภาคม 2562 15:37 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 200)
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ที่พัก โรงแรม เอ็มไพน์ ระดับ 7 ดาว - ชมโรงแรม เอ็มไพร์ – และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  -สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน – บรูไนมิวเซียม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - สนามบินสุวรรณภูมิ  

กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน-กรกฎาคม 2562
มองมุมใหม่ BRUNEI TOUR
BELONG TO THE KING

ใช้ชีวิตหรูหรา 3 วัน ที่บรูไน ชมมัสยิดทองคำยามค่ำคืน เลือกใช้กิจกรรมของโรงแรม
ชมแกลอเรีย กว่าจะเป็น KING บรูไน ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

 
ตารางเที่ยวบิน
ROVAL BRUNEI (BI) BI514 BKK 13.30 BWN 17.15
รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ BI519 BWN 18.40 BKK 20.25
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ที่พัก โรงแรม เอ็มไพน์ ระดับ 7 ดาว
10:30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ U
                  สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
               สัมภาระเช็คอิน      - ชั้นประหยัด น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก.
               สัมภาระพกพา       - จำกัดการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง 1 ชิ้นโดยโควต้าน้ำหนักสูงสุด 7 กก.
13:30 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI514
17:15 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เป็นสนามบินหลักของเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าประเทศบรูไน
                  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
                  นำท่านเดินทางสู่ สุเหร่าทองคำ JameAr’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นสุเหร่าที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่งจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลีแกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยี่ยมและซาอุดิอาระเบีย ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสวที่กลางห้องมีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่
               สัมผัสวิถีชีวิตยามค่ำคืนที่ ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต หากใครยังไม่อิ่มท้องลองลิ้มชิม อาหารในบรรยาศที่เป็นกันเองของชาวบรูไน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อแกะย่าง น้ำมะม่วง หรือจะเป็นขนมพื้นเมือง ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน
                นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Empire Hotel & Country Club, Brunei ระดับ 7 ดาว  
 
วันที่สอง    ชมโรงแรม เอ็มไพร์ – และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
              พาสำรวจและชมความยิ่งใหญ่และความงามภายในโรงแรม The Empire Hotel & Country Club, Brunei
                อิสระอาหารกลางวัน ภายใน โรงแรมตามอัธยาศัย
                อิสระกิจกรรมช่วงบ่ายเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาและเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากภายในโรงแรม สามารถเลือกใช้กิจกรรม
                ตามความเหมาะสมในส่วนต่างๆ ที่ได้รับชมไปแล้วในช่วงเช้า กิจกรรมภายใน คันทรีคลับ Country Club
                 กิจกรรม อาทิเช่น Swimming Pool (ฟรี)   Bowling (6$), Badminton (ฟรี),
                อิสระอาหารเย็น ภายใน โรงแรมตามอัธยาศัย
              ที่พัก The Empire Hotel & Country Club, Brunei ระดับ 7 ดาว
 
วันที่สาม  สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน – บรูไนมิวเซียม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - สนามบินสุวรรณภูมิ  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
                  จากนั้นนำท่านชม สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน สุเหร่าเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันมัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน สุเหร่านี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล นำท่านชมบรูไนมิวเซียม ชม Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย ชม คัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก ชมหุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน ฯ.อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวมประวัติการค้นพบน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชม แบบจำลองขบวนการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมัน ในยุคแรกๆ
กลางวัน      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (4)
                  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลียที่ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ, มงกุฎทองคำ, เครื่องราชย์ที่ท่านได้มา ฯลฯ พาท่านไปช้อปปิ้งใน ยาย่าซันช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
              สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน
18.40 น.     ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน โดยสายการบินสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์
20.25 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......................     
                 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่-เด็ก
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยว
14 -18 มิถุนายน 2562 19,900.- 9,000.-
28 – 30 มิถุนายน 2562 21,900.- 9,000.-
12 – 14 กรกฎาคม 2562 21,900.- 9,000.-
26 – 28 กรกฎาคม 2562 21,900.- 9,000.-
 
อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                    
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วัน คืนมัดจำเต็มจำนวน
 2. ด้วยตั๋วเครืองบินเป็น ราคาพิเศษ การยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะ
 6. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 1- 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
 • ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 5,000 บาท

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY