สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 607
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,807,721
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
1 มีนาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 How to Book and Pay
        กรุณาทำการจองกับพนักงานของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์  โดยแจ้งวันเวลาเดินทาง
โปรแกรมทัวร์หรือบริการที่ท่านต้องการ และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อปัองกันความผิดพลาด การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่าน
ชำระเงินมัดจำและส่งเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

        เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์ไปตามท้ายโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ หรือ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพราะอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละรายการทัวร์

ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธีตามความสะดวกของท่าน ดังนี้
        โอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ดอนเมือง สุกฤตา ปุญญิสาปาณัท 081-261-619-4 ออมทรัพย์
กรุงเทพ สะพานใหม่ดอนเมือง สุกฤตา ปุญญิสาปาณัท 134-733-843-4 ออมทรัพย์
ออมสิน สะพานใหม่ สุกฤตา ปุญญิสาปาณัท 0200-6309-2595 ออมทรัพย์
ทหารไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สุกฤตา ปุญญิสาปาณัท 161-239-072-2 ออมทรัพย์
           

        สามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นและ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้
ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร
        * กรุณาเลือก โอนเงินผ่านเครื่องATM ที่กระดาษบันทึกรายการยังไม่หมด* เพราะเพราะถ้ากระดาษบันทึกรายการหมด
ท่านจะไม่สามารถมีเอกสารยืนยันการโอนเงินได้

หมายเหตุ * โปรดเก็บเอกสารการโอนเงินเพื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งแฟกซ์ใบโอนเงิน + ก็อปปี้หน้าพาสปอร์ตของ
ผู้เดินทาง  สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมลล์ pakintraveler8@gmail.com  
หรือ sale@pakin-traveler.com
#

Engine by MAKEWEBEASY