สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 568
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,709,082
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์จีน , ทัวร์ธิเบต
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 วัน
รหัสสินค้า : IT - XW-T36_Taiwan 5D3N Jun-Aug19_11,888
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- ไทจง - Chocolate Castel – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี - ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง          

กำหนดการเดินทาง :  มิถุนายน - สิงหาคม 2562                                                                      
ราคา : 11,888.00 บาท
[ +zoom ]
จางเจียเจ้ย ชมความยิ่งใหญ่ ของเทียนเหมินซาน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก 4 วัน 2คื่น
รหัสสินค้า : SSH - CSCSXMU01 จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้งจักรพรรดิ์ ป
กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง :  31 มีนาคม -03 เมษายน 2562
  ราคา : 8,899.00 บาท
[ +zoom ]
กวางเจาเทรดแฟร์ CANTON FAIR ครั้งที่ 125 (ชมงาน 3 วัน) 6 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า : GS25 - KIX05 XJ OSAKA NAGANO NARA SAKURA KAWAII 6D4N
กรุงเทพฯ-กวางเจา-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125***-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่งร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  - ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125***-จัตุรัสฮัวเฉิง***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125*** -ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว -วัดไทร 6 ต้น -ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ -ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -ห้าง Baiyun Wanda Plaza-สนามบินไป่หวิน


กำหนดการเดินทาง :  14 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562 ราคา : 19,999.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ปักกิ่ง KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5 วัน 4 คืน สายการบิน Thai Airway
รหัสสินค้า : WCT - KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5D4N APR-SEP'19 BY TG_UPDATE01MAR19
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินปักกิ่ง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านยางพารา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม โรงงานไข่มุก - วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่สี่ ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - สุสานราชวงศ์หมิง - ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อน - ผิเซียะ - สนามบินปักกิ่ง - สนามบินสุรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2562 
ราคา : 25,900.00 บาท
Engine by MAKEWEBEASY